Maria Cleophas

Maria Kleophas

==> Wikipedia

Maria Kleophas

==> Heiligenlexikon

Maria Kleophas

Attribute: